ईसोदरर्मल कलरमेमेट्रिक न्यूक्लिक एसिड डिटेक्टर निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन ईसोदरल कलरमेमेट्रिक न्यूक्लिक एसिड डिटेक्टर फ्याक्ट्री

  • ND300

    ND300

    न्यूक्लिक एसिड द्रुत पहिचान टेक्नोलोजीको नयाँ पुस्ता, कलरमेमेट्रिक ईसोदरल न्यूक्लिक एसिड पत्ता लगाउने टेक्नोलोजी भनेको एक नयाँ द्रुत न्यूक्लिक एसिड पत्ता लगाउने टेक्नोलोजी हो जुन नेडर्बियो द्वारा स्वतन्त्र रूपमा विकसित गरिएको छ साइट द्रुत पहिचानको मागको लागि, जुन सही, द्रुत, सहज र गुणात्मक न्यूक्लिक एसिड पत्ता लगाउन सक्छ। परिणामहरू।