ईसोदरर्मल पीसीआर डिटेक्टर निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन ईसोथर्मल पीसीआर डिटेक्टर कारखाना

  • ND200

    ND200

    सटीक, द्रुत, पोर्टेबल र प्रयोग गर्न सजिलो ईसोदरमल प्रवर्धन टेक्नोलोजी एक नयाँ न्यूक्लिक एसिड (जीन) प्रवर्धन टेक्नोलोजी हो। भिट्रो पत्ता लगाउने टेक्नोलोजीमा आणविक जीवविज्ञानको रूपमा, न्यूक्लिक एसिडको द्रुत प्रवर्धनको उद्देश्य प्राप्त गर्न विशिष्ट इन्जाइमहरू र विशिष्ट प्राइमरहरूको माध्यमबाट प्रतिक्रिया प्रक्रिया सधैं स्थिर तापमानमा हुन्छ।