जठरांत्र पथ निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता - चीन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ फैक्टरी