रोगजनक सूक्ष्मजीव उत्पादक र आपूर्तिकर्ता - चीन रोगजनक माइक्रोऑर्गानिजम कारखाना

  • Pathogenic Microorganism detection kit

    रोगजनक सूक्ष्मजीव पत्ता लगाउने किट

    यो श्रृंखला जनमा जीनको मूल कम्पनी "NAVID" को उत्पादन हो।
    यस उत्पादनलाई स्ट्याफलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिचिया कोली O157: H7, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन, भिब्रियो प्याराहेमोलिटिकस, साल्मोनेला र बेसिलस सेरियस जस्ता खाद्य जनित रोगजनक सूक्ष्मजीवहरूको द्रुत पहिचान र स्क्रीनिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ।