मिनी सेन्ट्रीफ्यूज निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन मिनी सेन्ट्रीफ्यूज कारखाना